Dostęp do kontaDlaczego lepiej się logować?

Jako sprzedający ...

 Łatwo obserwujesz swoje rzeczy
 Szybciej dodasz nowe ogłoszenia
 Bez problemu zarządzisz swoimi ogłoszeniami

Jako nabywca ...

Możesz otrzymywać powiadomienia
 Pamiętać i udostępniać ulubione rzeczy
 Ułatwony kontakt z każdym sprzedającym